Katter har ända sedan de egyptiska faraoväldena haft en viktig betydelse för den moderna människan. Under den tidiga historien hade katter en egen plats då de sågs som små gudar i det egyptiska samhället. Katter har dock haft den typen av plats de har idag under relativt lång tid även, då de har setts som en mycket fördelaktig hjälpreda då det har gällt att hålla undan skadedjur från bostadshus. Tamkatten i Sverige har en mycket långtgående historia då det äldsta kattfyndet har gjorts i uppsala och uppskattas vara från cirka 400 år före kristus. Det är med andra ord bra länge sedan den moderna europeiska människan antas ha börjat domesticera katten som husdjur. Man är inte ännu hundra på om det skulle kunna vara vildkatt eller lodjur men troligtvis så är det en tamkatt då denna hittats i samband till mänsklig bebyggelse.

Dagens tamkatt kommer ursprungligen från den europeiska vildkatten som har sitt fäste i lövskogar i vissa delar av europa. Denna katt är något större än de klassiska svenska tamkatterna då de måste klara av att överleva under hårdare förhållanden.