Ett tillförlitligt bolag med koll på träd och skog

De senaste åren har våra granar och tallar på baksidan av vårt hus i Sundsvall växt otroligt snabbt. Vi har en trädbeväxt del av vår trädgård. I centrum av den står en stor ek, som säkert är 150 år gammal. Vi älskar det trädet, våra barn har en liten gunga uppsatt i det och det trädet är vad som karaktäriserar vår trädgård och vår fastighet. Men som sagt så har de träd som tidigare stått i skymundan växt sig större vilket gör att intrycket av eken minskar samtidigt som granarna och tallarna ger mycket skugga på tomten som vi inte vill ha, det är särskilt tydligt nu under sommaren då solen har skinit under så många dagar. Därför har vi bestämt oss för att en trädfällning måste äga rum. Då har vi tänkt att Deadline AB ska få utföra trädfällningen. De har ett stort utbud av olika höghöjds-tjänster varav trädfällning i Sundsvall är en. Deras trädfällare i Sundsvall har bred erfarenhet och utbildning som krävs för att man ska få utföra trädfällning överallt. De använder en sele och utför en sektionsfällning då man fäller trädet bit för bit tills det bara är en stubbe kvar. De vänder sig till både företag och privatpersoner, utöver det så hjälper de också skogsbrukare med skogsvård i Sundsvall med omnejd. Med deras hjälp kan vi utföra en skonsam trädfällning som kommer att lyfta fram eken och dess framträdande på vår tomt samtidigt som det kommer att minska andelen skugga på vår uteplats och på vår gräsmatta samtidigt som det minskar risken för att något träd ska välta eftersom de stod så pass utspritt. Vi ska se när vi ska planera in trädfällningen bara, det får nog bli efter semestern i alla fall.